pokemon go 極速升級法

pokemon go 大熱,本人趁假期陪女女玩時也順便玩,不過見到不少朋友升級都頗慢,在此分享一下自己心得,數天已經升到17LV每天幸運2萬經驗不是問題。

首先要明白,收精靈,如果已經被發現的,一般100經驗,如果有nice 或者great 會更多,升級精靈會有500經驗。

如何升級精靈,就是要儲相關精靈的candy 糖糖,不過,大部分精靈升級都要25粒糖,只有少部分需要12粒糖,例子

010 號精靈 CATERPIE 綠毛蟲

016號精靈PIDGEY 波波

看上圖你會發現,PIDGEY 只需要12粒糖就可以升級,而且每收一隻就有3粒糖,再把此精靈Transfer 出去換多一粒,即係1 個就可以有4粒糖,收3個已經有12粒糖,第4個精靈已經可以用來升級,如此經驗值最少為= 4×100+500,如果有nice 或great 已經有1000經驗,1萬經驗只需要40只雀或綠毛蟲,2萬經驗就要80個,精靈球也不需要太多。

 

玩遊戲,都系首先把等級升高再慢慢收集,會快好多,網上攻略好多,但不見此攻略,希望大家可以交流下。

Published by

Rockfu

由小學年代已經沉迷電腦,喜歡分享電腦相關資訊。